Çin Baoji Tornalar

CS6240 Baoji Üniversal Torna

Banko Üzeri Çap 400 mm
Fenermili Çapı 52 mm

CS6250B Baoji Üniversal Torna

Banko Üzeri Çap 500 mm
Fenermili Çapı 82 mm

CS6250C Baoji Üniversal Torna

Banko Üzeri Çap 500 mm
Fenermili Çapı 105 mm

CS6250B Baoji Üniversal Torna

Banko Üzeri Çap 660 mm
Fenermili Çapı 82 mm

CS6266C Baoji Üniversal Torna

Banko Üzeri Çap 660 mm
Fenermili Çapı 105 mm

CS6266C Baoji Üniversal Torna

Banko Üzeri Çap 660 mm
Fenermili Çapı 105 mm